TRANSPORT TOWARÓW ADR

ltf-cargo krovinių gabenimas
ltf-cargo autocisternos
ADR krovinių gabenimas
Pojemność cystern – od 1 do 35 metrów sześciennych

Mamy możliwość przetransportowania zarówno neutralnych, jak i niebezpiecznych towarów zarówno na Litwie, jak i za granicą. Dysponujemy cysternami wyposażonymi w sprężarki, izolowanymi termicznie, podzielonymi na kilka segmentów. Pojemność cystern – od 1 do 35 metrów sześciennych.

Transport ADR cieczy chemicznych oraz innych niż chemiczne w autocysternach ADR obejmuje następujące towary:

 • Dehydratowany alkohol etylowy (etanol, bioetalnol);
 • denatrurowany alkohol etylowy;
 • metanol; różneinne alkohole; eter;
 • produkty naftowe (benzyna, olej napędowy, nafta);
 • aceton;
 • nadtlenek;
 • bitum;
 • płyn do mycia okien;
 • monoetylenoglikol (antifreeze);
 • rozpuszczalniki;
 • rozcieńczalniki: różne kwasy: siarkowy, solny, azotowy;
 • żywice; kleje;
 • pestycydy;
 • różne dodatki chemiczne.
Posiadamy duże doświadczenie

Do grupy towarów niebezpiecznych (ADR) zaliczane są towary, które w trakcie transportu lub przechowywania mogą stać się: przyczyną schorzeń, zatruć, oparzeń dla ludzi lub zwierząt, wybuchu lub pożaru, jak również spowodować uszkodzenia innych towarów, pojazdów, budynków lub urządzeń oraz zanieczyścić środowisko. Transport i przechowywanie takich towarów wymaga zastosowania odpowiednich środków ostrożności. Dbamy o to, żeby pojazdy były specjalnie dostosowane do transportu towarów niebezpiecznych. Kierowcy okresowo wysłuchują specjalnego kursu oraz posiadają odpowiednie świadectwa. Mamy doświadczenie w dziedzinie przewozu najróżniejszych towarów niebezpiecznych.

Transport towarów ADR wymaga szczególnego przygotowania zarówno do samego przewozu, jak i do sporządzenia dokumentacji. Skontaktujcie się Państwo z nami i omówimy osobiście wszystkie szczegóły dotyczące transportu Państwa ładunku.